Một số kỹ thuật khi sử dụng máy cấy lúa

Hiện nay, tại nhiều địa phương ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, máy cấy được coi là giải pháp hữu hiệu trong khâu gieo cấy lúa. Để lúa cấy máy đạt được năng suất và hiệu quả kinh tế cao, bà con cần lưu ý một số yêu cầu kỹ thuật cơ bản sau.

 Chuẩn bị ruộng:

– Cần làm đất trước 2 – 3 ngày để lắng bùn, đảm bảo mặt ruộng bằng phẳng; ngày cấy mặt ruộng còn bùn nhưng không quá loãng để tránh nổi mạ khi cấy.

Giống:

Nên sử dụng giống lúa có TGST – 95 ngày (nhóm giống A1 (TGST: 95 – 109 ngày) và A2 (TGST: 110 – 125 ngày); giống lúa có khả năng đẻ nhánh khỏe càng tốt.

Chuẩn bị mạ:

– Mật độ gieo: 40 – 50 kg/ha là vừa (240 – 260 khay mạ/ha ruộng cấy).

– Tuổi mạ 10 – 13 ngày, chiều cao cây đạt 12 – 15 cm đưa ra ruộng cấy là tốt nhất. Trong trường hợp bị động về ngày cấy cũng hạn chế cấy mạ trên 15 ngày tuổi, nhất là khi sử dụng các giống lúa ngắn ngày.

– Cây mạ có mật độ và độ cao đồng đều, cứng cây, to dảnh, không sâu bệnh.

Mật độ cấy:

Từ 18 – 25 khóm/m2 tùy theo TGST giống lúa sử dụng và mức độ thâm canh. Có thể tham khảo 03 mật độ cấy sau:

+ Mật độ 18 – 19 khóm/m2 : Áp dụng khi sử dụng các giống lúa thuộc nhóm A2 (110 – 125 ngày) với mức độ thâm canh cao. Nếu dùng máy cấy có hàng song 30 cm: Cấy theo quy cách 30 x 18 cm.

Cách cấy:

– Nếu dùng máy cấy có hàng song 25 cm: Cấy theo quy cách 25 x 21 cm. + Mật độ 21 – 22 khóm/m2 : Áp dụng khi sử dụng các giống lúa thuộc nhóm A1 (95 – 109 ngày)

– Mức độ thâm canh cao và A2 (110 – 125 ngày)

– Mức độ thâm canh trung bình.

Cách cấy:

– Nếu dùng máy cấy có hàng song 30 cm: Cấy theo quy cách 30 x 16 cm.

– Nếu dùng máy cấy có hàng song 25 cm: Cấy theo quy cách 25 x 18 cm.

+ Mật độ 24 – 25 khóm/m2 : Áp dụng khi sử dụng các giống lúa thuộc nhóm A1 (95 – 109 ngày)

– Mức độ thâm canh trung bình.

Cách cấy:

– Nếu dùng máy cấy có hàng sông 30 cm: Cấy theo quy cách 30 x 14 cm.

– Nếu dùng máy cấy có hàng sông 25 cm: Cấy theo quy cách 25 x 16 cm.

Ngô Văn Đây – Hoàng Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0975906999
Liên hệ